Dzialanie pompy w warunkach odmiennych od naturalnych


Działanie pompy w warunkach odmiennych od naturalnych Zbadanie działania pompy wirowej przy różnych, lecz zawsze dodatnich wartościach prędkości obrotu nie wyczerpuje całokształtu zagadnienia. Zachodzą bowiem wypadki, iż pompa działa w warunkach odmiennych od warunków naturalnych , a w szczególności gdy wirnik obraca się w kierunku przeciwnym do naturalnego kierunku obrotu lub też ciecz przepływa przez pompę w kierunku odwrotnym. Rozważania tego rodzaju nie mają charakteru abstrakcyjnego, lecz znaczenie praktyczne, szczególnie przy uruchamianiu i zatrzymywaniu pomp wchodzących w skład zespołów pompowych. Rozróżniamy cztery typowe wypadki, a) kierunek obrotu dodatni, kierunek przepływu naturalny, b) kierunek obrotu dodatni, kierunek przepływu odwrotny, c) kierunek obrotu ujemny, kierunek przepływu naturalny, d) kierunek obrotu ujemny, kierunek przepływu odwrotny. [przypisy: naczynia wzbiorcze, farba lateksowa a akrylowa, ceny domów z bali ]

Powiązane tematy z artykułem: ceny domów z bali farba lateksowa a akrylowa naczynia wzbiorcze