Jako elementy tak rozumianej organizacji wystepuja jako podmiot dzialania czlowiek, a jako przedmiot – srodki dzialania

Jako elementy tak rozumianej organizacji występują jako podmiot działania człowiek, a jako przedmiot – środki działania. Wreszcie każda czynność organizacyjna, a także organizacja w rozumieniu strukturalnym oraz instytucjonalnym, musi mieć treść społeczną. Zadaniem organizacji w rozumieniu czynnościowym jest taki dobór, uszeregowanie i zsynchronizowanie czynności realizowanych w określonej strukturze organizacyjnej, aby cel (zadanie) mógł być osiągnięty w stopniu optymalnym lub do niego zbliżonym. Aby jednak to osiągnąć, konieczne jest przede wszystkim stworzenie warunków, w których cel mógłby być w pełni osiągnięty. Cechą charakterystyczną zagadnień organizacyjnych, związanych z działalnością gospodarczą, przemysłową, budowlaną jest ich kompleksowość. Rozwiązywanie czy doskonalenie poszczególnych fragmentów organizacyjnych może w rezultacie nie przynieść oczekiwanych wyników. Dlatego usprawnienie organizacji określonej produkc ji przemysłowej czy budowlanej może dać rezultaty tylko przy wszechstronnym, kompleksowym ujęciu tej organizacji (zarządzanie, normowanie techniczne, organizacja pracy, organizacja produkcji poszczególnych działów itp. ). [hasła pokrewne: fuga do kostki granitowej, cena betonu b25, jakie ogrzewanie do domu ]

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b25 fuga do kostki granitowej jakie ogrzewanie do domu