Kauczuk GR-S podczas ogrzewania staje sie kruchy

Wulkanizowanego kauczuku syntetycznego nie można uplastyczniać przez zastosowanie metody termicznej czy alkalicznej, powszechnie stosowanych przy regeneracji kauczuku naturalnego. Kauczuk GR-S podczas ogrzewania staje się kruchy; metoda alkaliczna również nie daje pożądanych wyników. Najlepsze wyniki dała intensywna przeróbka mechaniczna przy równoczesnym użyciu dodatków uplastyczniających. Nie wszystkie materiały stosowane jako plastyfikatory nadają się do uplastyczniania wulkanizowanego kauczuku syntetycznego, czyli do jego regeneracji. Dobre wyniki dały arylomerkaptany, wielkocząsteczkowe aminy alifatyczne oraz alkilowane siarczki fenoli . Użycie tych substancji oraz środków powodujących pęcznienie i nadających przyczepność umożliwia otrzymanie kauczuku regenerowanego o wysokiej jakości. Podczas regeneracji opon produkowanych z GR-S powstaje konieczność usunięcia z nich kordu, co przeprowadza się za pomocą rozcieńczonego roztworu chlorku cynkowego. [więcej w: drewno budowlane ceny , punkt pracy pompy , brico nisko ]

Powiązane tematy z artykułem: brico nisko drewno budowlane ceny punkt pracy pompy