Mozna to samo wyrazic jeszcze inaczej, a mianowicie, ze kazda czastkowa dzialalnosc gospodarcza powinna byc wlaczona do ogólnej gospodarki narodowej

Można to samo wyrazić jeszcze inaczej, a mianowicie, że każda cząstkowa działalność gospodarcza powinna być włączona do ogólnej gospodarki narodowej. Rozwój nowoczesnej techniki prowadzi niewątpliwie do coraz bardziej złożonych zjawisk, dlatego temu rozwojowi musi towarzyszyć wzrost poziomu i umiejętności organizacyjnych, w przeciwnym przypadku rozwój techniki nie dawałby spodziewanych wyników ekonomicznych i społecznych, a nawet mógłby być zahamowany. Dlatego też nie wydaje się przesadne twierdzenie, że weszliśmy w stulecie organizacji, że w miarę gdy coraz lepiej poznajemy wszystko co nas otacza, wszystko co produkujemy staje się coraz bardziej skomplikowane, a tym samym wszystko staje się problemem organizacji. Prace nad rozwojem teorii organizacji rozwijają się coraz bardziej na przesłankach ścisłych, teoretycznych, przy czym kierunkiem przyszłościowym jest niewątpliwie optymalizacja struktur organizacyjnych oparta na podstawach matematyc znych. Przy prostych technikach produkcji opanowanie ich organizacji nie przedstawiało na ogół większych trudności, natomiast przy wykonaniu skomplikowanych technik (np. budownictwo uprzemysłowione, mechanizacja kompleksowa itp. ) niezbędna jest wysoka znajomość zasad organizacji. W związku z tym, np. w większości przedsiębiorstw francuskich, wprowadzono specjalną służbę organizatorską. Oczywiście same służby organizatorskie nie mogą przejmować całej działalności organizatorskiej, gdyż obowiązkami z niej wynikającymi muszą być obarczeni przede wszystkim kierownicy przedsiębiorstw, budów, robót, natomiast służby organizatorskie stanowią wyspecjalizowane organy doraźne. [hasła pokrewne: olx kalisz, brico rypin, olx kielce ]

Powiązane tematy z artykułem: brico rypin olx kalisz olx kielce