Nadzór nad kotlami kolejowymi wykonuja upowaznieni inzynierowie

Nadzór nad kotłami kolejowymi wykonują upoważnieni inżynierowie z ramienia okręgowego inspektoratu dozoru technicznego w DOKP. Kotły czynne podlegają okresowym rewizjom zewnętrznym, wewnętrznym i próbom wodnym. Okresowe rewizje odbywają się bez względu na stan kotła. Silnikami parowymi są maszyny parowe tłokowe, których działanie jest oparte na rozprężaniu się pary; tłoki wykonują w cylindrach ruch prostoliniowy, tam i z powrotem, zamieniony na. ruch obrotowy przez korbowód i korbę. Rozróżniamy silniki tłokowe stojące i leżące, jedno-, dwu- i trzycylindrowe, z rozdziałem pary przez suwaki (stawidłowe) lub za pomocą zaworów (wentylowe). W zespołach pompowych spalinowych pompy są uruchamiane silnikami spalinowymi Diesla nisko- i średnioprężnymi. [hasła pokrewne: słupki odgradzające DRE, drzwi zewnętrzne, słupki odgradzające ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne DRE drzwi zewnętrzne słupki odgradzające