Ogólnie rzecz biorac czas nagrzewu waha sie w granicach od kilku do kilkudziesieciu sekund

Ogólnie rzecz biorąc czas nagrzewu waha się w granicach od kilku do kilkudziesięciu sekund. Po osiągnięciu przez pręty sprężające zaprogramowanej temperatury i wydłużenia, wyłączony zostaje dopływ prądu i otwarte zostają szczęki zacisków elektrod. Występujące na zewnątrz elektrod końce prętów nie zostają nagrzewane. Nagrzewane pręty chwyta się za chłodne końce i kolejno układa w gniazdach opór form lub stendów. W czasie stygnięcia trwającego około 10 – 15 minut stalowe pręty sprężające naprężają się. Wielkości ustala się doświadczalnie. Uwzględniać należy, oprócz odkształceń formy późniejsze straty (przy sprężaniu) spowodowane sprężystym odkształceniem betonu i zwiększoną relaksacją stali nagrzewanych cięgien. Zatem: – odkształcenie sprężyste formy najczęściej ustalane doświadczalnie, sprężyste odkształcenie betonu po sprężaniu, – zmniejszenie długości pręta, konieczne dla wyrównania strat naprężeń, spo wodowanych zwiększoną relaksacją stali w podwyższonej temperaturze nagrzewanego pręta W przypadku, gdy elementy sprężane metodę elektro nagrzewu wykonywane są na standach, których opory nie uczestniczą w procesie obróbki hydrotermicznej, we wzorze na obliczenie długości roboczej cięgna należy uwzględnić straty spowodowane tą obróbką w praktyce stosowane są różne rodzaje i różne typy zakotwień. [patrz też: drzwi zewnętrzne, brico nisko, brico rypin ]

Powiązane tematy z artykułem: brico nisko brico rypin drzwi zewnętrzne