PODSTAWY TEORII ORGANIZACJI

PODSTAWY TEORII ORGANIZACJI . 2. 1. ROLA, CECHY I ZNACZENIE TEORII ORGANIZACJI Od czasów zamierzchłych datuje się przekonanie, że najlepsze rezultaty określonej działalności osiąga się, jeśli przystępując doń przemyśli się ją i ustali na tej podstawie najlepsze metody wykonania. To przekonanie stało się punktem wyjścia rozwoju organizacji także i wtedy, gdy po wiekach działalności ludzkiej opartej na doświadczeniu, a nierzadko na talentach organizacyjnych, wkroczyła do niej (w końcu XIX wieku) nauka i jej metody badawcze. Od tego czasu problematyka organizacji stała się nauką, a wynikające z niej zasady, stosowane w szczególności w produkcji przemysłowej, mają obecnie istotne znaczenie dla wzmożenia wydajności pracy. Zainteresowanie problematyką organizacyjną jako nauką, datujące się od początku naszego stulecia, związane było i bezpośrednio wynikało z potrzeb rozwijającego się wówczas dynamicznie przemysłu fabrycznego i powstawania wi elkich przedsiębiorstw przemysłowych. [patrz też: brico lipno, ekskluzywne lampy, wyciskarki do soków ranking ]

Powiązane tematy z artykułem: brico lipno ekskluzywne lampy wyciskarki do soków ranking