Sposród tych okreslen pojecia organizacji, najczesciej spotykane jest pojecie organizacji w znaczeniu czynnosciowym

Spośród tych określeń pojęcia organizacji, najczęściej spotykane jest pojęcie organizacji w znaczeniu czynnościowym. To znaczenie organizacji celnie określone jest definicją prof. dr T. Kotarbińskiego: Przez organizowanie rozumie się świadome i celowe doprowadzenie określonego zbioru elementów do takiego stanu, w którym stanowią one scaloną całość, a wszystkie jej składniki współprzyczyniają się do realizacji celu, jakiemu ma służyć ta całość. Organizacją nazywa się również nieraz określony zespół ludzi wyposażony w odpowiednie środki, którego zadaniem jest wykonanie ustalonych działań bądź też ustalonego procesu produkcyjnego. W rozumieniu formalnym organizowaniem można nazwać stosowanie teorii organizacji do działalności lub procesów produkcyjnych, odbywających się w określonych konkretnych warunkach. Cechą charakterystyczną organizowania w aktualnym stanie rzeczy jest nienadążanie form i poziomu organizacji za rozwojem techniki i technologii procesów produkcyjnych. Dlatego też przezwyciężenie tego stanu rzeczy stanowi podstawowe zadanie rozwoju zarówno teorii organizacji, jak i metod stosowania jej w praktyce. Teoria organizacji, żeby spełnić swe zadanie, zajmuje się badaniem przebiegu i wyników działalności w różnych warunkach i wykrywaniem prawidłowości w postaci zasad i wskazówek, w wyniku których można by osiągnąć optymalny rezultat w określonych warunkach, przy optymalnym nakładzie pracy ludzkiej i środków. [podobne: drzwi zewnętrzne, brico lipno, punkt pracy pompy ]

Powiązane tematy z artykułem: brico lipno drzwi zewnętrzne punkt pracy pompy