Wlasnosci fizyczne regeneratu GR-8

Własności fizyczne regeneratu GR-8 nie różnią się zbytnio od własności fizycznych regeneratu kauczuku naturalnego. Odznacza się on mniejszą przyczepnością i mniejszą sprężystością, jednak można go rozcieńczać w podobny sposób; wytłaczanie przebiega znacznie łatwiej. Użycie regeneratu GR-S zamiast regeneratu kauczuku naturalnego pozwala otrzymywać zarówno mieszanki twarde, jak i miękkie o dobrych własnościach. Interesujące i wartościowe badania nad regeneratami kauczuków syntetycznych przeprowadził Busenberg. Podane przez niego cyfry ilustrują wpływ regeneratu GR-S na własności wielu nowych mieszanek GR-S. Przeprowadził on zarazem porównanie własności mieszanek otrzymanych z dodatkiem regenerowanego GR-S z mieszanką zawierającą regenerowany kauczuk naturalny. Ecker oraz Gumlich opisali metodę regeneracji GR-S przez ogrzewanie do temperatury 130 –7- 150°C pod ciśnieniem w obecności aromatycznego merkaptanu; ogrzewanie prowadzono w atmosferze zawierającej tlen o wyższym stężeniu niż w powietrzu. Busenberg scharakteryzował w następujący sposób własności regeneratu GR-S: Zalety regeneratu z opon. 1. Podobny jest on do regenerowanego. kauczuku naturalnego. 2. Posiada bardzo dobre charakterystyki topienia, kalandrowania oraz wytłaczania. Jest gładki, ścisły i ma zdolność zachowywania kształtu. 3. Brak przyczepności jest czasem jego zaletą. 4. Zawiera dużo sadzy. 5. W mieszankach GR-S kauczuk naturalny może być częściowo zastępowany przez GR-S lub regenerat kauczuku naturalnego. Wad s. 1. Mała szybkość wulkanizacji. 2. Brak przyczepności jest czasem jego wadą. [patrz też: metalzbyt gdańsk , ekskluzywne lampy , brico radomsko ]

Powiązane tematy z artykułem: brico radomsko ekskluzywne lampy metalzbyt gdańsk