Wspólpraca kilku pomp tloczacych do wspólnego przewodu

. Współpraca kilku pomp tłoczących do wspólnego przewodu Jeżeli całkowite zapotrzebowanie wody pokrywa jednocześnie kilka pomp, tłoczących ciecz do wspólnego przewodu, to mówimy, iż zachodzi równoległa współpraca pomp; jeżeli natomiast wysokość podnoszenia rozkłada się na kilka pomp mówimy o szeregowej współpracy pomp. Spośród wielu możliwych układów rozpatrzymy tu kilka najprostszych przypadków. a. Równoległa współpraca dwu lub kilku pomp o jednakowej charakterystyce przepływu Jeżeli kilka pomp zasila równolegle jeden wspólny przewód, to krzywą sumarycznej wydajności i wykreślamy, dodając odcinki odpowiadające wszystkim pompom (w przypadku dwu pomp równolegle działających podwajając odcinki odpowiadające tej samej wysokości podnoszenia). Wydajność dwu pomp pracujących równolegle jest zawsze mniejsza od podwojonej wydajności jednej z pomp zasilającej indywidualnie ten sam przewód. Zjawisko to spowodowane jest zwiększeniem oporów hydraulicznych w przewodzie proporcjonalnie do kwadratu natężenia przepływu. Jeżeli zachodzi potrzeba regulacji wydajności przez dławienie, to ze względu na oszczędność energii należy dławić tylko jedną pompę. Gdy charakterystyki pomp nie są stateczne, wówczas obie pompy należy uruchamiać jednocześnie, otwierając powoli oba zawory tłoczne. [więcej w: obszar oddziaływania obiektu, ceny domów z bali, jakie ogrzewanie do domu ]

Powiązane tematy z artykułem: ceny domów z bali jakie ogrzewanie do domu obszar oddziaływania obiektu