Wykresy zasiegu stosowalnosci pomp

Dla tych trzech szybkości obrotu wykreślamy krzywe sprawności. Zakładamy, iż sprawność pompy nie może spaść poniżej pewnej granicy. Przecinamy krzywe prostymi i rzutujemy punkty przecięcia się tych prostych z krzywymi sprawności na odpowiednie charakterystyki przepływu. Otrzymane w ten sposób pole, ograniczone skrajnymi charakterystykami przepływu i krzywymi przedstawia pole zasięgu stosowalności lub krótko pole stosowalności pompy. W ogromnej większości wypadków pompy wirowe są napędzane za pomocą silników elektrycznych prądu trójfazowego, pracujących przy znormalizowanych szybkościach obrotów. Dlatego też znacznie ważniejsze jest wyznaczenie pola pracy pompy , której charakterystyka przepływu może ulec obniżeniu przez zmniejszenie zewnętrznej średnicy wirnika w pompach z osłoną spiralną lub też przez stoczenie łopatek wirnika w pompach z kierownicą łopatkową. Wykresy zasięgu stosowalności pomp wykonywa się najczęściej w podziałce logarytmicznej, przedstawiając fragment wykresu muszlowego pompy w obszarze zmienności . Wysokość oznacza się na osi rzędnych. Zaletą przedstawiania wykresów stosowalności w podziałce logarytmicznej jest to, że linie jednakowej sprawności ograniczające pole stosowalności są bardziej zbliżone do prostych, a parabole jednakowych warunków zasilania stają się liniami prostymi. [podobne: metalzbyt gdańsk, aluminium 6082, brico nisko ]

Powiązane tematy z artykułem: aluminium 6082 brico nisko metalzbyt gdańsk