Wykresy zbiorcze zasiegu stosowalnosci pomp wirowych


Wykresy zbiorcze zasięgu stosowalności pomp wirowych W celu: przejrzystego przedstawienia zasięgu stosowalności pomp przynależnych do tego samego typu, lecz różnej wydajności lub też zasięgu stosowalności pokrewnych typów pomp sporządza się w podziałce logarytmicznej wykresy zbiorcze, zawierające pola stosowalności pomp o różnych wydajnościach. Przy projektowaniu serii wydajności pomp obiera się w ten sposób, by pola stosowalności poszczególnych pomp do siebie przylegały lub częściowo pokrywały się. Wykresy zbiorcze ułatwiają odbiorcy wybór właściwego typu i wielkości pompy W zależności od przewidywanych warunków ruchu. [hasła pokrewne: wzorcowanie termometrow, domy z drewna cena, drzwi wewnętrzne DRE ]

Powiązane tematy z artykułem: domy z drewna cena drzwi wewnętrzne DRE wzorcowanie termometrow