ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA PODCZAS WYKONYWANIA ELEMENTÓW I KONSTRUKCJI SPREZONYCH

ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA ELEMENTÓW I KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH . 1. ZAKRES NARAŻEŃ Główne zagrożenie zdrowia, a nawet życia robotników, wykonujących prace sprężania obiektów kablo i strunobetonowych, jest związane z koniecznością przebywania obsługi w pobliżu urządzeń i materiałów sprężających w czasie naciągu i kotwienia zbrojenia sprężającego jak również w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do form i w czasie jej zagęszczania wibratorami. Przyczyną nieszczęśliwego wypadku mogą być wady materiałowe cięgien sprężających, jak np. nierównomierna wytrzymałość stali sprężającej, uszkodzenia stali przez nacięcia, przegięcia pod zbyt ostrym kątem oraz korozja zasadowa lub kwasowa. Dalsze możliwości wypadków stwarza wadliwe zakotwienie na skutek błędów projektowania lub wykonania warsztatowego, np. niewłaściwe kąty wierzchołkowe bloków kotwiących lub zbyt miękkie, albo zbyt kruche materiały elementó w kotwiących. Również ze względu na warunki otoczenia prace sprężania mogą być niebezpieczne, jak np. przy naciągu kabli w kanałach lub ciasnych pomieszczeniach, gdzie z konieczności nie można zachować dostatecznej odległości od urządzeń naciągowych. [podobne: metalzbyt gdańsk, olx białystok, brico radomsko ]

Powiązane tematy z artykułem: brico radomsko metalzbyt gdańsk olx białystok