Brak alkaliów w regenerowanym GR-S

Brak alkaliów w regenerowanym GR-S :z opon powoduje, że jego wulkanizacja przebiega znacznie wolniej niż wulkanizacja regeneratu kauczuku naturalnego. Twiss, Arnphlett oraz Hughes opisali jedną z metod otrzymywania tworzywa w postaci arkuszy z wulkanizowanego GR-S. GR-S poddawano najpierw rozdrabnianiu na małe kawałeczki, które następnie poddawano intensywnej przeróbce mechanicznej na walcach w temperaturze między 60 a 120oC; podczas przerobu dodawano takie zmiękczacze, jak terpentyna, smoła drzewna lub żywice kumaronowe w ilości do 10%. Regenerowany tą metodą GR-S z opon, powtórnie użyty do produkcji, opon, wykazywał własności gorsze jedynie w stosunku do świeżo otrzymanego GR-S. Stwierdzono, że zużywalność tych dwóch gatunków materiałów była we wzajemnym stosunku jak 75 : 100. Podano również opis metody regeneracji kauczuków butadienowych. Wulkanizowany materiał rozdrabnia się w zwykły sposób, a następnie dodaje się do niego olej ze smoły węglowej i uplastycznia za pomocą kwasów karboksylowych, jak na przykład kwasu octowego, masłowego, kwasu taninowego-) itp. ; można również użyć pewnych alkoholi; jak np. alkoholu etylowego, metylowego i innych. W ten sposób otrzymany produkt jest gotowy do dalszego użytku jako regenerat kauczukowy. [hasła pokrewne: metalzbyt gdańsk , ekskluzywne lampy , brico radomsko ]

Powiązane tematy z artykułem: brico radomsko ekskluzywne lampy metalzbyt gdańsk