KONTROLA CIEGIEN SPREZAJACYCH, ZAKOTWIEN I UCHWYTÓW

KONTROLA CIĘGIEN SPREŻĄJĄCYCH, ZAKOTWIEŃ I UCHWYTÓW. Gwałtowne zerwanie się lub ucieczka napiętego cięgna stanowi znaczne zagrożenie dla robotników, znajdujących się na linii kabla. Przypadek taki może zdarzyć się w fazie naprężenia, kotwienia lub po zakotwieniu kabla. W fazie naprężania i kotwienia kabla w najbliższym sąsiedztwie urządzeń naciągowych znajdują się na ogół robotnicy wykwalifikowani w wykonywaniu prac sprężania, jednakże w następnym okresie produkcji znajdują się tam często robotnicy nieznający techniki sprężania i nieuświadamiający sobie ewentualnego niebezpieczeństwa. Uwaga powyższa dotyczy przede wszystkim robotników transportu i montażu sprężonych prefabrykatów. Nie wolno wykorzystywać zakotwień, jako uchwytu lub zaczepu dla liny dźwigu, nie wolno też uderzać w nie młotem w czasie montażu lub podważać je łomem. Konieczne jest szczegółowe instruowanie robotników transportu montażu w zakresie bezpiecznego manewrowania prefabrykatami sprężonymi. Badania laboratoryjne zakotwień powinny obejmować, poza sprawdzeniem własności statycznych i wytrzymałościowych, również odporność zamocowań kabli na obciążenia dynamiczne, wynikające z warunków transportu i montażu elementów. Należy również badać zakotwienia na obciążenia pulsujące, wywołane działaniem wibratorów budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie zakotwionych kabli. Poza nim dążyć należy do tego, aby zakotwienia były zabezpieczone warstwą betonu. [hasła pokrewne: brico nisko, pompa ciepła powietrze woda, olx kielce ]

Powiązane tematy z artykułem: brico nisko olx kielce pompa ciepła powietrze woda