KONTROLA PRAS NACIAGOWYCH

KONTROLA PRAS NACIĄGOWYCH. Kontrola pras naciągowo kotwiących wszystkich typów sprowadza się do obciążenia ich siłami wyższymi od obciążeń maksymalnie dopuszczalnych o co najmniej 10%; W prasach naciągowych jest kilka elementów, które kontrolować należy ze szczególną uwagę. Należą do nich uchwyt kabla, stopa oporowa prasy oraz przewody zasilające. Uchwyt kabla i stopę oporową prasy kontroluje się przez obciążenie próbne, kilkakrotnie (5 – 10) całego układu. Przewody zasilające kontroluje się oddzielnie. Podstawę do określenia zdolności roboczej przewodu ciśnieniowego, jest świadectwo wytwórni przewodów elastycznych lub metalowych. Ponieważ z reguły przewody wysokociśnieniowe nie są stosowane w postaci dostarczonej przez wytwórnię, lecz ulegają przeróbkom i uzupełnieniom, konieczna jest dodatkowa kontrola, która przeprowadza się przez trzykrotne obciążenie ich ciśnieniem wyższym o 50% od ciśnienia roboczego. Każdorazowe obciąż enie trwa 1 min. Jeśli stwierdzi się brak przecieków i widocznych uszkodzeń, przewód uznaje się jako dostatecznie wytrzymały. Właściwe wykonanie uchwytu kabla i stopy oporowej prasy sprawdza się przez oględziny tych elementów po obciążeniach próbnych. Elementy nie powinny wykazywać plastycznych odkształceń. Kontrolę pras naciągowych w zakresie bezpieczeństwa pracy łączy się w praktyce z kontrolą wytrzymałości i trwałości eksploatacyjnej urządzenia, niemniej pojęć tych nie należy łączyć. Dla przykładu plastyczne odkształcenie cylindra naciągowego prasy świadczy o jej zniszczeniu, lecz nie powoduje stanu zagrożenia dla obsługi prasy. Nastąpi wówczas jedynie zniszczenie systemu uszczelniającego i wyciek oleju. [przypisy: brico nowy tomyśl, olx kielce, olx białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: brico nowy tomyśl olx białystok olx kielce