NIEKTÓRE ELEMENTY TEORII ORGANIZACJI I ZARZADZANIA (KIEROWANIA)

NIEKTÓRE ELEMENTY TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA (KIEROWANIA). Teoria organizacji i zarządzania jest jedną z licznych nauk ergologicznych rozpatrujących różne dziedziny działalności ludzkiej i znajduje się wśród tych nauk na jednym z najwyższych szczebli abstrakcji, stanowiąc równocześnie podstawę teoretyczną (wyższego szczebla) dla rozważań i badań nad organizacją i zarządzaniem w budownictwie. Istotnym celem niniejszego rozdziału jest zwrócenie uwagi czytelnika na niektóre, zdaniem autora najważniejsze problemy teorii organizacji i zarządzania, traktując je jako wstęp i podstawę do szczegółowych rozważań o organizacji produkcji budowlanej, a w szczególności produkcji mającej na celu wznoszenie obiektów budowlanych i ich zespołów na placach budowy. Tematyka tego rozdziału o elementach teorii organizacji i zarządzania została zaczerpnięta z dziedzin blisko lub bezpośrednio związanych z problematyką organizacji w budownictwie. Znajomo ść teorii organizacji i zarządzania stanowi zasadniczą podstawę dla wszelkich poczynań organizacyjnych (działalności czy procesów produkcyjnych), może jednak dać pożądane efekty tylko wtedy, gdy będzie ściśle zastosowana do dokładnie poznanych warunków, w jakich działalność czy proces produkcyjny ma się odbywać. Ponadto dla efektywnych wyników poczynań organizacyjnych niezbędna jest dokładna znajomość: w przypadku procesów produkcyjnych – ich technologii, a w przypadku ogólnej działalności – struktury i metod pracy odpowiedniej instytucji. Wreszcie oprócz znajomości teorii organizacji i zarządzania, procesów produkcyjnych czy instytucji, konieczny jest określony zasób doświadczenia osobistego. Dlatego też dopiero wszystkie te czynności łącznie zastosowane do poczynań organizacyjnych zapewnią ich pozytywne wyniki. [podobne: olx białystok, brico radomsko, kanapy warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: brico radomsko kanapy warszawa olx białystok