Równiez nie mozna planowac rozwoju jakichkolwiek zamierzen technicznych czy gospodarczych bez rozwoju zasad organizacji i stosowania ich do tych zamierzen

Również nie można planować rozwoju jakichkolwiek zamierzeń technicznych czy gospodarczych bez rozwoju zasad organizacji i stosowania ich do tych zamierzeń. Jest bezsporne, że stosowanie zasad organizacji jest znacznie łatwiejsze w przemyśle fabrycznym, gdzie produkcja odbywa się zazwyczaj w zamkniętych pomieszczeniach na stałych stanowiskach roboczych niż w budownictwie na rozproszonych budowach, dlatego też wysiłek organizacyjny w budownictwie powinien być odpowiednio większy i uwzględniający specyficzne cechy produkcji budowlanej. Celem teorii organizacji jest nie tylko podnoszenie wydajności w przemyśle, budownictwie itp. , lecz również wytworzenie nawyku dobrej organizacji. W tych dopiero warunkach mówić będzie można o kulturze organizacyjnej. Wreszcie należy wszelką działalność, a więc i organizacyjną, łączyć z ogólną działalnością gospodarczą i polityką społeczną. W tych warunkach każdy zakład pracy stanowi część składową og lnego organizmu zarówno pod względem ekonomicznym, jak i społecznym. Dlatego też cechą charakterystyczną nowoczesnej gospodarki uspołecznionej jest zharmonizowanie i skoordynowanie wszelkich poczynań na polu gospodarczym z ogólną polityką gospodarczą i społeczną. [przypisy: brico lipno, olx białystok, pompa ciepła powietrze woda ]

Powiązane tematy z artykułem: brico lipno olx białystok pompa ciepła powietrze woda