Równoczesnie rozwijal sie techniczny i spoleczny podzial pracy

Równocześnie rozwijał się techniczny i społeczny podział pracy. Dlatego też pierwsi twórcy w tej nowej dziedzinie byli ludźmi związanymi z przemysłem (Taylor, Gilbreth, Gantt, Adamiecki, Le Chatelier, Emerson, Kent itd. ). Toteż teoria organizacji jest nauką młodą, znajdującą się w pełnym rozwoju w szczególności w krajach wysoko uprzemysłowionych, jednak rozwijającą się w różny sposób (nieraz przeciwstawny) w zależności od ustroju ekonomiczno-społecznego tych krajów. Teoria organizacji wykrywa warunki, pod wpływem i zachowaniem których uzyskuje się optymalne lub zbliżone do optymalnych wyniki określonej działalności. Szczególną rolę w rozwoju organizacji jako nauki ścisłej odegrały i odgrywają w coraz większym stopniu metody optymalizacji zjawisk i działalności oparte na przesłankach matematycznych. W tych przypadkach posługujemy się coraz doskonalszą techniką obliczeniową opartą na elektronicznych maszynach cyfrowych. Rozważan ia o organizacji mogą być dokonywane w trzech zasadniczych aspektach, które zostaną omówione w dalszym ciągu niniejszej pracy, a mianowicie: – czynnościowym – dotyczącym określenia czynności mających miejsce na budowie i jej zapleczu; takie czynności nazywać się będzie organizowaniem, – strukturalnym – dotyczącym określenia struktury (ustroju) budownictwa, W szczególności organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa budowlanego, poszczególnych działów przedsiębiorstwa, kierownictwa budowy itp. , – instytucjonalnym – dotyczącym określenia nazwy obiektu, budowy, która powstaje w wyniku działań czynnościowych. [podobne: olx kielce, drzwi zewnętrzne, cena betonu b25 ]

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b25 drzwi zewnętrzne olx kielce