Szybka koagulacja umozliwia pochwycenie przez skoagulowany kauczuk wszystkich czastek sadzy

Szybka koagulacja umożliwia pochwycenie przez skoagulowany kauczuk wszystkich cząstek sadzy, dając zupełnie czystą ciecz macierzystą. Wytrącony kauczuk wraz z sadzą zbija się w małe czarne grudki, które można łatwo osuszyć. Zastosowanie tych metod umożliwia sporządzanie taniej, gęstej zawiesiny sadzy, którą można było łatwo mieszać z lateksem. Koagulacja tej mieszaniny prowadziła do otrzymania czarnego kauczuku, który miał takie własności jak mieszanka GR-S; z sadzą sporządzona za pomocą zwykłej metody mieszania na walcach. Oprócz tego, że czarny GR-S daje materiały o lepszej jakości, posiada on jeszcze szereg praktycznych zalet: 1. Mieszanka sadzy z lateksem może być poddawana tym samym procesom co normalny GR-S, jak koagulacji, wymywaniu, suszeniu i prasowaniu. 2. Przez wprowadzenie sadzy do lateksu GR-S wydajność walcowania zwiększa się prawie o 35%. 3. Zużycie energii potrzebnej do mieszania kauczuku czarnego jest prawie o 20% mniejsza od energii potrzebnej do sporządzania w zwykły sposób mieszanki na bieżniki. 4. Temperatura mieszania jest niższa. 5. Własności fizyczne oraz wstępne próby opon wykazują, że sadza wprowadzona do lateksu daje materiał odpowiadający pod względem swych własności fizycznych materiałom otrzymanym przez zmieszanie sadzy z innym kauczukiem. 6. Zastosowanie tej metody wprowadzenia sadzy do mieszanki daje duże oszczędności. 7. Zmniejsza się znacznie ilość pyłu powstającego w walcowniach. 8. Grudki otrzymane przez skoagulowanie lateksu GR-S zmieszanego z sadzą są bardzo wygodne do sporządzania mieszanek. [przypisy: olx kielce , brico lipno , brico rawicz  ]

Powiązane tematy z artykułem: brico lipno brico rawicz olx kielce