WPLYW WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH NA BEZPIECZENSTWO PRAC SPREZANIA

WPŁYW WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH NA BEZPIECZEŃSTWO PRAC SPRĘŻANIA. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne w odniesieniu do prac sprężania rozumieć należy przede wszystkim opady atmosferyczne i niską temperaturę. Opady atmosferyczne utrudniają ręczne manewrowanie sprzętem sprężającym i wymagają stosowania ochronnych ubrań oraz osłon. Opady pogarszają w szczególności bezpieczeństwo pracy ze względu na łatwość uszkodzenia instalacji elektrycznej. Niskie temperatury są przyczyną groźniejszych w skutkach zakłóceń. W temperaturze ok. 50C następuje wyraźna zmiana konsystencji oleju, będącego czynnikiem hydraulicznym (napędowym) pras naciągowych. Niemiarodajne są wówczas wskazania manometrów, na skutek, czego zachodzi możliwość obciążenia układu naciągowego powyżej wartości dopuszczalnych oraz niebezpieczeństwo pękania przewodów elastycznych, a czasem nawet metalowych. [przypisy: drzwi zewnętrzne, brico nisko, cena betonu b25 ]

Powiązane tematy z artykułem: brico nisko cena betonu b25 drzwi zewnętrzne